ESOT ENERGY - Rashladne kule i tretman voda

Priprema i obrada voda

Početna » Priprema i obrada voda

Esot energy doo nudi Vam opremu i postrojenja za tretman voda uz primenu tehnoloških rešenja koja podrazumevaju savremene tehnologije za pripremu i obradu voda uključujući:

 • Filtraciju
 • Jonsku izmenu (omekšavanje vode, deferizacija, demanganizacija i sl. )
 • Uređaje za odsoljavanje
 • Sisteme za doziranja hemikalija i dr.
 • Separacione tehnologije
 • Sisteme za reverznu osmozu ( RO sisteme )
ESOT ENERGY - Priprema i obrada voda

Prema primeni voda nudimo kompletna tehnološka rešenja po sistemu ključ u ruke za:

ESOT ENERGY - Priprema i obrada tehnoloških voda
 • Pripremu rashladne vode i vode za rashladne kule
 • Pripremu kotlovske vode
 • Pripremu i obradu tehnoloških voda
 • Pripremu vode za piće
 • Obradu industrijskih i komunalnih otpadnih voda

Spremni smo da Vam pružimo tehničku podršku koja uključuje pomoć pri izboru najpogodnijeg rešenja za vaše potrebe, kao i savete o instalaciji, održavanju i servisiranju sistema.

Galerija

Galerija

Ako imate bilo kakva pitanja ili potrebe, slobodno nas kontaktirajte.

Nadamo se da ćemo biti Vaš budući izbor kada su u pitanju tehnologije i oprema za tretman voda. 

ESOT ENERGY - Rashladne kule i tretman voda